Om oss.

Styret i Bagn Rødekors:

 

Korpsleder: Rune Fremgaard.

Operativleder: Bjørn Storbråten.

Administrativ leder/NK: Ole Herman Kamben.

Sekretær: Anne Berit Thorsrud Lid.

Styremedlemmer:  Oddbjørn Kolsrud, Åsmund Haugen og Ole Kristian Kamben

Røff leder: Unni Skjerstein Valland.

Vara Medlemmer: Anniken Thorsrud Lid.

Kommentarer

;